Regulamin serwisu www.jaroslawskie.plDEFINICJE

Serwis - serwis www lokalnych ogłoszeń internetowych miasta Jarosław, www.jaroslawskie.pl
Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu.
Ogłoszeniodawca - osoba zamieszczająca ogłoszenie w serwisie
Moderator - osoba zajmująca się moderacją serwisu pod względem zgodności z regulaminem.
Ogłoszenie - udostępnienie miejsca użytkownikowi serwisu w celu przedstawienia swojej oferty.

ZASADY OGÓLNE

 • Operatorem serwisu jest firma DEVATRI SOFTWARE z siedzibą w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 23, 35-105
 • Serwis udostępnia użytkownikom możliwość bezpłatnego, czasowego zamieszczania ogłoszeń internetowych wraz z możliwością zamieszczenia zdjęć.
 • Użytkownik, dodając swoje ogłoszenie do serwisu akceptuje niniejszy regulamin.
 • Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie
  za pośrednictwem e- mail danych osobowych oraz zamieszczeniu ich w ogłoszeniu w części kontaktowej.
 • Użytkownik w każdej chwili może zarządać od serwisu zmiany lub usunięcia jego danych
  z bazy.
 • Użytkownik serwisu zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych
  za pośrednictwem serwisu do celów komercyjnych.
 • Dane kontaktowe użytkowników serwisu pojawiające się przy ogłoszeniach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z ogłoszeniodawcą.
 • Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja jest zabronione.
 • Zabronione jest zamieszczanie w treści ogłoszeń reklam konkurencyjnych serwisów www poprzez podanie ich nazwy, adresu internetowego.
 • Zabronione jest zamieszczanie materiałów niezgodnych z polskim oraz miedzynarodowym prawem m.in. materiałów chronionych prawem autorskim, materiałów obscenicznych, treści obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz wszelkich treści nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych czy wyznaniowych.
  W szczególności zabronione jest reklamowanie i oferowanie:
  • organów ludzkich i zwierzęcych
  • alkoholu
  • leków na receptę
  • narkotyków i srodków odurzających
  • nielegalnych kopii oprogramowania, gier, filmów
  • nieistniejących towarów
  • materiałów pornograficznych
  • broni
 • Serwis zastrzega sobie prawo odrzucenia(nieakceptacji) przez moderatora serwisu treści ogłoszenia, jeśli będzie ona niezgoda z regulaminem lub zamieszczona w błędnej kategorii.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń, oraz szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych danych przez ogłoszeniodawcę.
 • W przypadku złamania prawa przez ogłoszeniodawcę serwis przekaże niezbędne dane odpowiednim służbom i organom ścigania.
 • Serwis zastrzega sobie możliwość zmiany treści regulaminu w każdej chwili informując o tym użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej modyfikacji na początku regulaminu.