do negocjacji

Szkoła Średnia i Studia w 14 dni


Szkoła Średnia – Matura
Tytuł Magistra
Bez zdawania egzaminów wstępnych
Tytuł licencjata bez uczęszczania na zajęcia
Dyplom licencjata bez przeprowadzania testów
Tytuł licencjata bez zaliczeń i egzaminów

Dodano w dniu 12 września 2019 13:32 , ważne do: 2 września 2020

Zdjęcia


Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą:

625803017