1000 zł

STAŻE I SZKOLENIA DLA OSÓB PO 29 ROKU ŻYCIA - II EDYCJA

Jarosław
881363197

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza osoby chcące zdobyć nowy zawód, uzupełnić kwalifikacje i odbyć płatny staż zawodowy oraz uzyskać zatrudnienie do udziału w projekcie „NOWE UMIEJĘTNOŚCI - NOWE PERSPEKTYWY” realizowanym w ramach Działania 7.1 „Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:
- 6 - miesięczne staże zawodowe
- szkolenia zawodowe wg potrzeb połączone ze stypendium szkoleniowym
- doradztwo zawodowe
- zatrudnienie na min. 3 m-ce

Zapewniamy:
- zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia
- stypendium szkoleniowe dla osób uczestniczących w szkoleniach zawodowych, stypendium stażowe,
- wyżywienie w trakcie szkoleń oraz materiały szkoleniowe,
- ubezpieczenie NNW.

Do projektu zapraszamy osoby bezrobotne, powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat), zamieszkałe na obszarze województwa podkarpackiego (według Kodeksu Cywilnego), należące do jednej z poniższych grup:
• kobiety
• osoby w wieku od 50 roku życia
• osoby długotrwale bezrobotne
• osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych


Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie powinny wypełnić Formularz rekrutacyjny dotyczący udziału w projekcie i dostarczyć go osobiście lub pocztą/kurierem wraz z wymaganymi załącznikami do Biura Projektu w niżej wskazanym terminie.

Termin przyjmowania Formularzy rekrutacyjnych w ramach II edycji: 14.03.2019 r. - 12.04.2019 r.

Dokumenty związane z udziałem w projekcie, w tym Formularz rekrutacyjny są dostępne na stronie internetowej PARR S.A. www.noweperspektywy.parr.pl oraz w Biurze Projektu.

Adres Biura Projektu:
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. ks. Piotra Skargi 7/1 (I piętro, pokój nr 22), 37-700 Przemyśl
tel. (16) 633 63 88, wew. 5, kom. (+48) 881 363 197
e-mail: [email protected], www.noweperspektywy.parr.pl

Budynek, w którym mieści się Biuro Projektu jest dostosowany architektonicznie do osób z niepełnosprawnościami.

Dodano w dniu 14 marca 2019 12:41 , ważne do: 13 kwietnia 2019

Zdjęcia


Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą:

881363197